Odzież Robocza – Co Ile Przysługuje?

18.03.2023 0 Comments

Odzież Robocza - Co Ile Przysługuje
Odzież robocza – co ile przysługuje? – To, co ile należy się odzież robocza, nie jest regulowane przez przepisy BHP. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami. To kierownik ustala rodzaj oraz okres używalności odzieży roboczej oraz obuwia.

 1. W większości przypadków okres używalności zależy np.
 2. Od warunków panujących na stanowisku, w którym użytkowane jest ubranie robocze.
 3. Co ile przysługuje, jego rodzaj oraz ilość powinno być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach.
 4. Używalność bardzo często zależy od rodzaju stroju, a także jakości materiału, z którego został wykonany.

Równie ważny jest stan maszyn, stopień zabrudzenia oraz rodzaj stosowanej na stanowisku technologii.

Co jaki czas przysługuje obuwie robocze?

Na ile przysługują buty robocze? – Od tego, co ile przysługują buty robocze, może mieć wpływ staż pracy, intensywność ich użytkowania, a także przebieg kariery zawodowej. Zasadniczo można uogólnić i stwierdzić, że obuwie BHP przysługuje pracownikowi przez cały okres świadczenia pracy dla pracodawcy.

Kiedy należą się ubrania robocze?

Odzież robocza w świetle przepisów Kodeksu pracy – Kodeks pracy (art.237 7 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, jeżeli:

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu lubze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub,

Powyższe przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki, w jakich odbywa się jej wykonywanie. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.

You might be interested:  Spodnie Wysoki Stan Co To Jest?

stanowisk, na których wykonywana jest praca związana z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych orazwykonywania prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Co ile nowa odzież roboczą?

Odzież robocza – co ile przysługuje? – To, co ile należy się odzież robocza, nie jest regulowane przez przepisy BHP. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami. To kierownik ustala rodzaj oraz okres używalności odzieży roboczej oraz obuwia.

 • W większości przypadków okres używalności zależy np.
 • Od warunków panujących na stanowisku, w którym użytkowane jest ubranie robocze.
 • Co ile przysługuje, jego rodzaj oraz ilość powinno być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach.
 • Używalność bardzo często zależy od rodzaju stroju, a także jakości materiału, z którego został wykonany.

Równie ważny jest stan maszyn, stopień zabrudzenia oraz rodzaj stosowanej na stanowisku technologii.

Czy odzież robocza musi mieć CE?

Kiedy mówimy o odzieży roboczej? – Czapka ciepłochronna może zostać uznana w zakładzie jako odzież robocza, gdy pełni funkcje chroniące własną odzież pracownika przed zniszczeniem i zabrudzeniem lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Przykładem czapki jako odzieży roboczej, jest jej wykorzystanie w celu przemieszczania się między budynkami firmy.
 • Inny przykład to wykonywanie pracy za zewnątrz w przeciętnych warunkach klimatycznych, ale nie w bardzo niskich temperaturach – wtedy bezsprzecznie należy traktować ją jako ŚOI.
 • Odzież robocza często pełni również funkcje reprezentatywne, reklamy – zawiera logo firmy, jest w kolorze charakterystycznym dla danej firmy itp.

Ważne Odzież robocza nie podlega certyfikacji, czyli nie wymaga oznakowania znakiem CE, Musi natomiast, spełniać wymagania określone w Polskich Normach zgodnie z art.237 7 §1 kp, Należy pamiętać, że rodzaj przydzielonych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej powinien być wynikiem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, która uwzględnić powinna:

You might be interested:  Jaka Sukienka Dla Osoby Z Brzuchem?

warunki występujące w danym miejscu pracy, wymagania ergonomii, stan zdrowia pracownika.

Ile przysługuje za pranie odzieży roboczej?

Koszt pracy pracownika – W wielu obliczeniach ekwiwalentu nie uwzględnia się kosztów pracy. Ja jednak jestem zdania, że warto to zrobić. W końcu pracownik realizuje wtedy obowiązek pracodawcy i mógłby ten czas przeznaczyć na swoje prywatne sprawy lub odpoczynek.

Ile wynosi ekwiwalent za odzież roboczą?

Ile wynosi ekwiwalent za odzież roboczą? – Taki ekwiwalent nie ma stałej wysokości, gdyż zależy ona od rodzaju odzieży roboczej i jej wartości. To do pracodawcy należy określenie wysokości wydatku, jaki ponosi w związku z kupnem odzieży roboczej pracownik i na tej podstawie określenie odpowiedniej wysokości ekwiwalentu.

Kto płaci za strój służbowy?

Strój służbowy a bhp – Należy również zwrócić uwagę, że zupełnie czym innym jest strój służbowy – reprezentacyjny ( dress code ), a czym innym wskazana z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego spełniające wymagania polskich norm, jeśli strój pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu w trakcie wykonywania pracy lub jeśli jest wymagany ze względów technologicznych, sanitarnych lub wynikających z przepisów BHP.

Jak wypłacić ekwiwalent za odzież roboczą?

Ekwiwalent za odzież roboczą: jak obliczyć jego wartość? – Jednym z najczęściej zadawanych w takich sytuacjach pytań są wątpliwości co do tego, jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą, W tym przypadku ponownie nie istnieją ogólne przeliczniki przygotowane przez ustawodawcę, które pozwalałyby na automatyczne wyznaczanie kwoty przekazywanej na danym stanowisku.

Ekwiwalent za odzież roboczą nie jest żadną stałą, narzuconą z góry kwotą. Pracodawca ustala wysokość wypłacanego ekwiwalentu na podstawie aktualnych cen rynkowych elementów garderoby, które w jego zastępstwie musi nabyć pracownik. Wysokość ekwiwalentu jest zatem uzależniona od wymagań na danym stanowisku pracy oraz tego, jak bardzo zużywa się stosowana do jego obsługi odzież robocza.

You might be interested:  Jaka Koszula Do Czarnego Garnituru Na Wesele?

Pracodawca powinien zatem zorientować się, czego faktycznie potrzeba pracownikowi oraz jak często musi zmieniać wymagane w jego pracy ubrania. W niektórych zakładach stosowany jest również wariant pośredni. Dopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której pracodawca samodzielnie dostarcza podwładnym część ubrań roboczych, a pozostałe pracownicy nabywają we własnym zakresie.

 1. Wówczas pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pomniejszony o wartość ubrań, które samodzielnie dostarczył.
 2. Co ważne, przy ustalaniu, jaki ekwiwalent za odzież roboczą należy się danemu pracownikowi, osoby piastujące kierownicze stanowiska nie mogą wymagać od podwładnych dostarczania faktur czy dowodów zakupu poszczególnych ubrań.

Kwota przekazywana w ramach ekwiwalentu musi jednak pozwalać na realne nabycie potrzebnej odzieży. W związku z tym, gdy pracownik jest zatrudniony w jednym zakładzie przez kilka lat, wysokość zasiłku może podlegać waloryzacji, uwzględniając rosnące ceny.