Jak Obliczyć Ekwiwalent Za Odzież Roboczą?

22.03.2023 0 Comments

Jak Obliczyć Ekwiwalent Za Odzież Roboczą
Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą? – Jeśli firma nie zapewnia swoim pracownikom odzieży roboczej, pracownik musi fizycznie sam sobie taką odzież zakupić. Po dokonaniu zakupu, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty.

W sytuacji zakupu odzieży roboczej przez pracownika nie ma więc problemu z obliczeniem wysokości ekwiwalentu – jest on równy kwocie zapłaconej przez pracownika. Oprócz zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej, pracodawca musi też utrzymać ją w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Oznacza to, że odzież musi być czysta i nie może być zniszczona.

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie ma pralni lub ten nie zleca prania firmie zewnętrznej, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny na zakup środków czystości i poniesienie kosztów prania odzieży. Wysokość tego ekwiwalentu ustala pracodawca na podstawie: – szacunku kosztów ponoszonych przez pracownika na pranie odzieży – częstotliwości prania odzieży – kalkulacji przygotowanej przez zewnętrzną firmę oferującą usługi pralnicze.

Czy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za pranie?

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika – podsumowanie – Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, w sytuacji, gdy strój pracownika może ulec zniszczeniu. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to za czyszczenie i konserwację odzieży należącej do pracownika należy wypłacać ekwiwalent w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Kiedy ekwiwalent za pranie jest kosztem podatkowym?

Ekwiwalent taki może zostać zaliczony do kosztów w miesiącu, za który jest należny, o ile zostanie wypłacony lub postawiony do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku łączącego strony. W innym przypadku będzie kosztem w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji.

You might be interested:  Jak Szybko Skrócić Spodnie Bez Maszyny?

Komu ekwiwalent za pranie?

Ekwiwalent za pranie – kto i kiedy go dostaje? W pracy obowiązuje określony ubiór i od pracodawcy dostajemy koszule służbowe w kolorach firmy. Czy w związku z tym przysługuje nam ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Karolina, Uraz Zgodnie z art.237 9 § 3 Kodeksu pracy (Dz.U.

Czy trzeba wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży?

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika – podsumowanie – Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, w sytuacji, gdy strój pracownika może ulec zniszczeniu. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to za czyszczenie i konserwację odzieży należącej do pracownika należy wypłacać ekwiwalent w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.